Misja i ludzie

 

73-Group jest połączeniem pasji i doświadczenia, a mottem naszych działań jest KOMPETENCJA.

Głównym celem działalności 73-Group jest świadczenie najwyższej jakości usług związanych z organizacją rynków eksportu dla polskich i zagranicznych firm oraz pośredników w obrocie sprzętem o zastosowaniu wojskowym i specjalnym, a także technologiami podwójnego przeznaczenia. W obszarze naszych działań jest również organizacja efektywnej współpracy w powyższym zakresie, zagranicznych podmiotów z rynkiem polskim.

Zespół 73-Group tworzą dynamiczni ludzie biznesu – profesjonaliści o potwierdzonych osiągnięciach. Nasza praktyka zawodowa potwierdzająca kompetencje w branży, której usługi świadczymy, ma między innymi źródła w pracy w PHZ BUMAR Sp. z o.o., PHZ CENZIN Sp. z o.o. i Bumar Łabędy S.A. Stale realizujemy kontrakty handlowe i projekty produkcyjne z obszaru obrotu sprzętem wojskowym oraz technologiami specjalnymi, w tym także technologiami podwójnego zastosowania. Z powodzeniem współpracowaliśmy z agendami rządowymi oraz instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Posiadamy udokumentowane i potwierdzone praktyką, wieloletnie doświadczenie w kontaktach międzynarodowych w Europie i na świecie.

 

Profil działalności

 • sprzedaż, import, export, re-export
 • marketing i doradztwo
 • organizacja działań handlowych na rynkach trzecich ze szczególnym uwzględnieniem:
  Afryki Północnej i Środkowej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji południowo-zachodniej
 • organizacja przedmiotowej działalności na rynku polskim dla zagranicznych podmiotów
 • wsparcie procesów negocjacyjnych i kontraktów handlowych
 • wsparcie projektów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych

 

Nasze cele

 

Głównym celem działalności 73-Group jest zdobycie stabilnej pozycji na rynku dostaw na rzecz obronności państwa. Gwarancję utrzymania niezmiennych standardów dla obsługi pozyskanych Klientów realizujemy poprzez:

 • dostarczanie produktów o najwyższej jakości
 • indywidualny dobór cen
 • szybką reakcję na potrzeby
 • oferowanie szerokiego asortymentu produktów
 • kwalifikowany dobór i weryfikację poddostawców
 • niezwłoczne, obiektywne i zgodne z wymaganiami rozpatrywanie skarg i reklamacji
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia

Mamy świadomość, że wysoka jakość wyrobów i odpowiednio wykwalifikowani pracownicy to solidny fundament firmy, a zadowolenie Klienta ze świadczonych przez nasz zespół usług jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju firmy.